Цветовете и модната фотография

Цветен профил на фотоапарат
Създаване на цветен профил на фотоапарат

Много чест проблем при снимките за каталози и онлайн магазини и модната фотография като цяло е несъответствието  на цветовете от снимката с тези на сниманата дреха, мостра , предмет .
Какво губите от липсата на правилни цветове – Основния проблем е че клиента няма как да знае какво купува . Ще кажете че 99% от мониторите на клиентите не са калибрирани , така че все толкова . Голяма част от клиентите вече пазаруват от таблети и телефони . Те за разлика от персоналните компютри са завършен продукт и са фабрично калибрирани , дават много прилични и точни цветове , правилен бял баланс и добър диапазон на възпроизвеждане на цветове.  Клиентите стават още по взискателни и изискват да знаят какво точно ще купят . Това особено важи за модната индустрия. Модната фотография трябва да реагира адекватно на този проблем.
Защо се получава несъответствие в цветовете ?
Отговора е много прост. Както за измерването на един метър плат използваме шивашки метър , така и за определяне на правилни цветове трябва да се използват шаблони . Тъй като в другите жанрове на фотографията няма такава нужда от правилно цветопредаване и управление на цветовете тези похвати са малко познати и много често се пренебрегват. Използват се така наречените цветни таблици . Те представляват шаблони от точно определени цветове с които специален софтуер извършва преизчисление и корекции на цветовете .  Като при всяка различна светлинна схема се прави снимка на тази таблица и се генерира така наречения цветен профил на фотоапарата .  Болшинството RAW конвертори предлагат стандартни цветни профили, които са много далече от реалните цветове. Генерирания нов цветен профил се вкарва в RAW конвертора и се указва да замести стандартния профил.

определяне на бял баланс със сива карта
Oпределяне на бял баланс със сива карта

Друг важен еталон във фотографията е така наречената сива карта . Тя ни дава неутрален цвят с 18% сиво . Защо неутрален и защо 18% ще запитате 🙂 неутрален цвят е този цвят , на който съставките му са еднакви . Примерно в 127,127,127  . Когато снимаме таква карта и укажем на конвертора че това е сива карта , то той ще преизчисли всички цветове . Това се нарича определяне на бял баланс . Много често сте виждали снимки да синеят или жълтеят . Причина за това е неправилно определения бял баланс .

Защо 18% сиво – установено е че този цвят е точно на половината от динамичния обхват или ако е правилно осветен ще ни даде цвят 127,127,127 . По този начин можем да определим дали имаме правилна експозиция .

Цветопредаване при снимане на мостри
Цветопредаване при снимане на мостри

На снимката в ляво е с коригиран,определен с цветна таблица и цветен профил и коригиран със сива карта бял баланс . В дясно е със стандартен Адоб профил и ауто бял баланс.

флашметър - правилно измерване на екпозиция
флашметър – правилно измерване на екпозиция

Всичко това важи за правилно определена експозиция. Друг много важен инструмент за правилно управление на цвета е флашметъра , макар и да няма пряко отношение към цветовете. Всички еталони – сива карта и цветна карта трябва да се заснемат при правилна експозиция. Грешното определяне на експозицията ще доведе до изкривяване на възприемането на цветовете , примерно тъмнозеленото може да възприемете за светло зелено и с това да объркате клиента в неговия избор . Особено критични са разликите в краищата на динамичния обхват на медията( най-светлите и най-тъмните нюанси на цветовете) .